Web Statistics
  מבצע שבוע הספר 2014

 

נשים בתנ"ך  -  הרב יהודה אדרי
נשים בתנ
נשים בתנ"ך כולל את תולדותיהן של כל הנשים בתנ"ך. אלה השייכות לעם היהודי, ואלה השייכות לשאר העמים; אלה שהיתה להן השפעה מכרעת על דורן, ולעתים על הדורות הבאים, ואלה שהשפעתן והופעתן הצטמצמו לזמנן ולמקומן, ולעתים לאפיזודה אחת בחייהן. התמונה, העולה משורותיו של הספר ´נשים בתנ"ך´, מצביעה על מקומן הדומיננטי ועל מרכזיותן של הנשים בפרשיות רבות וחשובות בתנ"ך.
הספר "נשים בתנ"ך" משתתף במבצע 2 ב-100!

מחיר דברי שיר: 69 ₪

            משלוח: מחיר משלוח

 
סיפורי נשמה ג'
מחיר שלנו: 49 ש"ח כולל משלוח!  ₪
      משלוח: מחיר משלוח
אוהב ימים
צבי אייל
מחיר שלנו: 55 ש"ח כולל משלוח!  ₪
      משלוח: מחיר משלוח
סודות הקואצ'ינג היהודי
בני גל
מחיר שלנו: 69 ₪
      משלוח: מחיר משלוח